WMO Cliëntenraad Hengelo schort werkzaamheden op

Persbericht – Hengelo 2 april 2019

De WMO Cliëntenraad van de gemeente Hengelo schort haar werkzaamheden op totdat duidelijk is op welke wijze de WMO Cliëntenraad dient te worden samengesteld.

In de afgelopen 2 jaar heeft het Dagelijks Bestuur samen met de gemeente gewerkt aan een nieuwe verordening voor de raden in het sociaal domein. Een verordening die de instemming had van de WMO CR. Bij de aanbieding van deze verordening door het College van B&W aan de Gemeenteraad is echter een wijziging aangebracht in de intentie van de samenstelling van de WMO CR die door de huidige leden van de WMO CR ervaren worden als een motie van wantrouwen.

Het Dagelijks Bestuur van de WMO CR heeft als gevolg van deze handelswijze haar functie definitief neergelegd. De overige leden zullen hun werkzaamheden voor de WMO CR opschorten tot duidelijk is welke verwachtingen er vanuit het College van B&W zijn t.a.v. de toekomstige samenstelling van de WMO CR.

Toelichting:
In de afgelopen jaren is de WMO CR gegroeid van een raad met vertegenwoordigers van diverse cliëntengroeperingen naar de huidige CR. Omdat bleek dat de oude cliëntenraad niet functioneerde door een te grote focus op persoonlijke problemen, is op initiatief van de gemeente gezocht naar mensen die vanuit een persoonlijke betrokkenheid bij WMO-cliënten in staat waren om met een bredere blik te kijken n aar de WMO problematiek om zodoende de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren over de uitvoering van de WMO. Naar ons idee functioneerde dat de afgelopen jaren steeds beter. Het is dan ook een klap in het gezicht van de leden van de WMO CR (vrijwilligers) dat gesteld wordt in de nieuwe verordening dat de WMO CR alleen kan bestaan uit WMO-cliënten of hun rechtmatige vertegenwoordigers. Terug naar oude tijden dus.

De huidige leden van de WMO zijn als familie en/of vrijwilliger nauw betrokken bij WMO-cliënten, maar “rechtmatige” vertegenwoordiger zijn zij niet. De nieuwe verordening diskwalificeert daarmee de huidige leden van de WMO CR. Hoewel wordt gezinspeeld op een overgangsregeling, achten de leden van de WMO CR dit onuitvoerbaar.

De leden van de WMO doen hun werk niet omwille van het “pluche” maar omwille van het belang van WMO-gerechtigden. De WMO CR krijgt blijkbaar niet het vertrouwen om dat ook te doen en dan is het aan B&W en de Gemeenteraad om zelf het initiatief te nemen voor het samenstellen van de WMO CR en zullen de huidige leden van de WMO CR hun zetels beschikbaar stellen.

Bron: Tubantia

Ga naar de inhoud