Wat de eindstreep in Hengelo níet haalde

Wensen blijven wensen
Zoveel wensen, van ambtenaren, van burgers. Maar het college van B en W kon onmogelijk alle verlangens honoreren. Een greep uit de voorstellen waarvoor geen geld beschikbaar wordt gesteld.
Het college moest wel een afweging maken van de vele wensen die werden ingediend. Alleen al vanuit de samenleving werden 34 voorstellen gedaan om geld beschikbaar te stellen de komende jaren. Voor een totaalbedrag van 75.000 euro werden wensen van burgerzijde gehonoreerd en voor 590.000 euro wensen geweigerd. Voorstellen uit de ambtelijke koker werden voor een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro overgenomen en voor 230.000 euro geweigerd.

“Hengelo is een financieel gezonde gemeente en wil dat ook blijven”, aldus het college. Ondanks tekorten in het sociale domein, waarvoor maatregelen in gang zijn gezet, presenteert het college een sluitende Kadernota met daarin een bedrag van jaarlijks 1,1 tot 1,4 miljoen euro voor nieuw beleid (waarover wij zaterdag berichtten). Geld gaat naar initiatieven die Hengelo aantrekkelijk, bereikbaar, veilig, sociaal en duurzaam maken.

Maar hier en daar zal er ook teleurstelling zijn. Voor lang niet alle initiatieven is geld in kas. Hier een selectie van in het oog springende voorstellen die de eindstreep niet haalden.

Hengelo Leest – ‘Literaire activiteiten in Hengelo’
Een gevraagde subsidie voor stadsdichter Hettie Franken en de stichting Hengelo Leest (16 mille vanaf 2020) viel in de afweging van het college af. De stadsdichter krijgt al opdrachten van de gemeente. De stichting heeft als doelstelling literaire activiteiten in Hengelo en omgeving te initiëren, te ondersteunen en mede te organiseren. Negen mensen zetten zich sinds 2012 in voor de stichting. Voor de langere termijn wil de stichting door samenwerking het aantal activiteiten uitbreiden met grootschalige evenementen. Boekhandel Broekhuis en de bieb bieden ondersteuning.

Stichting Kamak – De leukste dagbesteding
Stichting Kamak, theater van en voor mensen met een verstandelijke beperking, vroeg 20.000 euro vanaf 2020. Maar het college heeft het voorstel afgewezen. De stichting draait volledig op donaties, giften en fondsen die worden aangesproken. Kamak heeft een grote groep vrijwilligers. Landelijk zijn er met enige regelmaat aansprekende voorstellingen. Het is, zoals de acteurs van Kamak zelf al eerder aangaven, ‘de leukste vorm van dagbesteding die er is.’

In het theatergebouw aan het Esrein levert Kamak jaarlijks nieuwe producties met een maatschappelijk thema.

Museum Hengelo – ‘Omslag interactief museum’
Voor het toekomstbestendig maken van het Museum Hengelo is financiële ondersteuning voor een aantal jaren gevraagd, in 2020 30.000 euro. Maar ook dit project sneuvelde bij de afweging van het college. Onlangs werd bekend dat het museum 5000 euro krijgt uit het Rabofonds. Daarmee kan de Van Lentzaal in het museum opnieuw ingericht worden. Maar het museum heeft nog zoveel meer plannen. Zo wil het van een verzamelmuseum de omslag maken naar een interactief museum. Met vaste exposities, wisselende tentoonstellingen, wandelingen en andere activiteiten.

Gehandicaptenraad – ‘Obstakels in winkels en cafés’
De Stichting Gehandicaptenraad vroeg voor 2020 3000 euro om uitvoering te geven aan het Verdrag van de VN om algemene voorzieningen ook toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. De stichting laat niet na te wijzen op de vele obstakels in winkels en horecagelegenheden in de stad voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. Het college heeft eerder al toegezegd er in nieuwe bouwvergunningen op te letten dat invalidentoiletten beschikbaar zijn. Afgelopen jaar heeft de Gehandicaptenraad veel weten te bereiken. Ook het misbruik van de invalidenparkeerkaart werd aangepakt.

Ambtelijk verzoek – ‘Vervangen van straatmeubilair’
Van ambtelijke zijde werd om een vervangingsbudget voor afvalbakken en straatmeubilair gevraagd, een totaalbedrag van 25.000 euro. Maar het college gaat daar niet in mee. Veel geld voor dit doel is al opgenomen in bestaande budgetten, bijvoorbeeld voor de herinrichting van de Enschedesestraat. Een eerdere bezuinigingsmaatregel om kapotte afvalbakken en bankjes te verwijderen en niet te vervangen, is volgens het college maar ten dele uitgevoerd. In de regel stuit het op weerstand als zaken die kapot zijn, niet worden vervangen. Het gevolg kan zijn dat er meer zwerfafval op straat ligt.

Voetbalverenigingen – ‘Vervanging infill op kunstgras’
Een extra bedrag van 34.000 euro in 2020 oplopend naar 62.000 euro in 2023 voor de vervanging van zogenoemde ‘infill’ op de kunstgrasvelden is afgewezen. Gelet op de discussies over wat nu de juiste infill is, rubber, kurk of een ander alternatief, zou nu al rekening moeten worden gehouden met eventuele meerkosten. Rubbergranulaat heeft volgens de huidige inzichten bewezen negatieve effecten op het milieu. De zware metalen kunnen uitlogen in de bodem. De toplagen van kunstgrasvelden zijn na een jaar of tien afgeschreven en voor vervanging is al geld gereserveerd.

Bron: Tubantia dinsdag 25 juni 2019

Ga naar de inhoud