‘WAB treft kwetsbaren op de arbeidsmarkt het hardst’

Jonge plantjes potten

De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 kan grote gevolgen hebben voor het sociaal domein. Met name mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt dreigen door deze nieuwe wet hun baan kwijt te raken of meer moeite te krijgen om aan werk te komen.

Negatieve uitwerking

Dit stelt de Beroepsorganisatie voor Klantmanagers (BVK). Volgens de organisatie blijkt uit de recent bekendgemaakte bijstandsbudgetten (BUIG) dat er niet op de WAB is geanticipeerd. De WAB moet de kloof tussen vast werk en flexibel werk verkleinen. Werknemers met een tijdelijk contract of werkzaam met een pay-roll constructie worden beter beschermd. Dat heeft echter niet uitsluitend positieve gevolgen. Maar Ido van der Meulen, directeur van de BVK, voorziet ook negatieve uitwerkingen.  ‘Werkgevers zijn in de regel vanaf de eerste werkdag verplicht om een transitievergoeding te betalen wanneer zij afscheid willen nemen van een werknemer, en werken met payroll-constructies wordt voor werkgevers fors duurder. Allemaal goed nieuws vanuit een werknemersperspectief op macroniveau. Maar het betekent wel een prikkel voor werkgevers om meer risicomijdend te worden.’

Huiverig

Volgens de directeur kan de WAB ertoe leiden dat werkgevers huiverig worden om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te houden of werk aan te bieden. Ook wordt het voor werkgevers minder aantrekkelijk om deze doelgroep als flexwerkers in te zetten. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt die voorheen kans maakten om bijvoorbeeld via een payroll constructie door te groeien naar een ‘reguliere’ baan, dreigen volgens Van der Meulen nu dat perspectief op aansluiting op de arbeidsmarkt te verliezen.

Geen ruimte

Hij voorziet dat klantmanagers straks een extra grote stapel complexe dossiers op hun bureau krijgen. ‘Dat vraagt meer tijd en aandacht. Alleen is daar in het budget helemaal geen ruimte voor. Er zal juist strak worden aangestuurd op het halen van doelstellingen en meer effectiviteit. Het lijkt alsof de invoering van de Participatiewet zich herhaalt; het was de bedoeling om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt beter te laten integreren maar het resultaat was het omgekeerde. Ook nu vrees ik dat er juist meer mensen op de bank terecht komen, wat niet alleen voor henzelf bijzonder frustrerend is maar ook leidt tot hogere maatschappelijke kosten.’

Arbeidsgehandicapten

Afgelopen zomer , de belangenorganisatie voor mensen met een arbeidshandicap, voor de negatieve gevolgen van de WAB voor mensen met banen in beschutte werplekken en sociale werkplaatsen.

Door: Eric de Kluis
Bron: Binnenlandsbestuur.nl (opent in een nieuw venster)’

Ga naar de inhoud