Voltallige WMO Cliëntenraad nu opgestapt

De leden van de WMO Cliëntenraad hebben collectief het bijltje erbij neer gegooid. Het dagelijks bestuur van drie personen was al weg, nu zijn ook de andere zeven leden vertrokken. De reden: ze ervaren een motie van wantrouwen tegen hen.

Het college van B en W laat het aan de gemeenteraad over of de WMO Cliëntenraad uitsluitend moet bestaan uit mensen die ook echt gebruik maken van Wmo-voorzieningen of hun wettelijke vertegenwoordigers. Een deel van de nu opgestapte leden voldoet maar aan dat criterium.

Sommige leden namen zitting in de cliëntenraad vanwege hun ‘brede kijk’ op de problematiek. Vanuit de gemeenteraad is daar verzet tegen gekomen. Met name SP en D66 roeren zich. De leden van de cliëntenraad ervaren dit als een motie van wantrouwen.

Het opgestapte lid Sjoerd Nijhuis (65) zegt: “In het verleden bestond de cliëntenraad ook echt uit alleen maar mensen uit de doelgroep. Maar het college gaf toen aan dat deze mensen teveel bezig waren met hun persoonlijke problemen. Het college wilde het anders.”

De mensen in de cliëntenraad werden formeel aangesteld door het college, ook Nijhuis, hoewel ook hij niet voldoet aan het criterium. Hij maakt zelf geen gebruik van de Wmo en hoewel hij een zus en een buurman helpt die wel gebruik maken van de Wmo, is hij niet hun wettelijk vertegenwoordiger. Verder heeft Nijhuis meer dan 25 jaar voor een regionaal expertisebureau projecten speciaal onderwijs opgezet in het westen van het land.

Tien jaar
“Toch kreeg ik de aanstelling een jaar geleden. Al onze sollicitaties zijn door het college begeleid. Dit is geen loos vrijwilligersbaantje”, aldus Nijhuis. “Sommigen zijn al meer dan tien jaar lid van de cliëntenraad. Ze voelen zich betrokken bij de materie. En nu moet het ineens weer anders. Ik heb mensen met tranen in de ogen gezien over de gang van zaken. Ze voelen zich gediskwalificeerd.” Nijhuis wijst op een landelijke richtlijn waarin staat dat de WMO Cliëntenraad moet bestaan uit leden ‘waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers’.

Na een gesprek met wethouder Bas van Wakeren vorige week barstte de bom. De wethouder begrijpt dat niet. “De nieuwe verordening die dit regelt, moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad. Erg voorbarig dat ze nu zijn opgestapt”, zegt hij. 

Bron: Tubantia

Ga naar de inhoud