VNG en Divosa delen CPB-conclusies beschermd wonen niet

De VNG en Divosa zijn het niet eens met de conclusie van het Centraal Planbureau (CPB) dat een deel van het beschermd wonen-aanbod op de tocht komt te staan bij doordecentralisatie. Dat zeggen de twee verenigingen in een gezamenlijke reactie op de CPB-policy brief die gisteren uitkwam.

Blindgestaard op financiële prikkels

Door de verbetering van de ambulante zorg blijven er genoeg plekken voor mensen die wel intramuraal beschermd moeten wonen, beargumenteren de VNG en Divosa. Het stelde in haar policy brief dat gemeenten met voorzieningen waar mensen uit andere gemeenten of regio’s gebruik van maken waarschijnlijk zullen afbouwen als zij niet meer worden gecompenseerd voor instroom van buiten de eigen gemeentegrenzen. Volgens Divosa heeft het CPB zich daarbij te zeer blindgestaard op financiële prikkels.

Gemeenten kiezen vaker lichtere, ambulante hulp

Volgens het CPB is buitenregionale instroom al significant afgenomen sinds 2015. Toen ging de financiering van het beschermd wonen van het rijk naar 43 centrumgemeenten. Dat kan volgens het CPB ook komen doordat de decentralisatie van 2015 tot het gewenste effect leidt. Namelijk dat gemeenten, waar mogelijk, vaker kiezen voor lichtere en goedkopere ambulante hulp in een extramurale setting. Die lezing wordt onderschreven door Divosa en de VNG.

Verschraling

Federatie Opvang en De RIBW-alliantie lieten in reactie op de CPB-policy brief weten dat zij wel vrezen voor een verschraling van het bovenregionaal specialistisch aanbod in beschermd wonen op dezelfde manier zoals dat gebeurde na de jeugdzorgdecentralisaties. Zij vinden dat dit aanbod beschermd moet worden door het huidige centrumgemeentenmodel te handhaven.

Door: Sjoerd Willen
Bron: www.binnenlandsbestuur.nl (link opent in een nieuw venster)

Ga naar de inhoud