Stemlokalen in 2019 toegankelijk

Door: Laura Wennekes

Vanaf 2019 moeten alle stemlokalen zodanig gelegen en ingericht zijn dat kiezers met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk zelf hun stem kunnen uitbrengen. Dit vergt een wijziging van de Kieswet, op basis waarvan nu slechts 25 procent van de stemlokalen toegankelijk moet zijn voor deze groep.

Dat schrijven minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer. De wetswijziging vloeit voort uit het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat Nederland bekrachtigd heeft. Als burgemeesters en wethouders niet aan de nieuwe eis kunnen voldoen, moeten zij de gemeenteraad daarover informeren.

Hulp in hokje

Ook gaat minister Ollongren bekijken of stembureauleden bijstand aan mensen met een verstandelijke beperking in het stemhokje kunnen verlenen. Nu mag dat alleen als mensen lichamelijk niet in staat zijn om te stemmen, bijvoorbeeld door blindheid. Buiten het stemhokje mag wel hulp en uitleg aan mensen met een verstandelijke beperking worden gegeven.

Van: Gemeente.nu

Ga naar de inhoud