Raadsleden leggen Hengelo’s Actieplan Toegankelijkheid onder de loep, veel lof voor huidige aanpak

Alle Hengeloërs moeten op de lange termijn gebruik kunnen maken van de lokale voorzieningen, om deze reden bestaat het Actieplan Toegankelijkheid. Inwoners en raadsleden bogen zich dinsdagavond over dit plan tijdens een politieke markt. In de burgerzaal werd gedeeld waar het plan tijdens de afgelopen drie jaar toe heeft geleid en hoe er in de nabije toekomst verder wordt gebouwd aan een toegankelijkere stad. Er was weliswaar wat spaarzame kritiek, maar er klonk vooral goedkeuring vanuit de zaal. Vooral de aandacht voor bewustwording leek zeer gewaardeerd te worden.

Wat is er gedaan?
Voordat de raadsleden en insprekers hun zegje mochten doen, ging het woord als eerste naar toegankelijkheidsambtenaar Reinald Dik en wethouder Marie-José Luttikholt. Er werd onder meer gesproken over de samenwerking met Stichting Gehandicaptenraad Hengelo (SGH) en Bartimeus, de manieren hoe de gemeente probeert te zorgen voor bewustwording en welke toegankelijke aanpassingen zichtbaar zijn in de binnenstad. Vooral de acties rondom bewustwording, zoals een voorlichting aan basisscholen en de deelname aan de MKB-toegankelijkheidsroute konden rekenen op waardering in de zaal.

Iets wat nog niet eerder gedeeld was is dat de sporthal aan de Woolderesweg nu definitief toegankelijk verbouwd is, waardoor Hengelo nu twee van de vier gewenste toegankelijke sporthallen heeft gerealiseerd. Tot slot benoemde Reinald Dik het belang dat er een structureel budget komt voor toegankelijkheid, waarmee hij vast vooruitloopt op de aanstaande aanvraag bij de zomernota.

Bewustwording en ondernemers
Bewustwording zou een hoofdthema blijven tijdens deze avond, zeker in combinatie met ondernemers. Een aantal invalide sprekers, waaronder leden van de SGH vertelden over hun positieve en negatieve ervaringen met ondernemers in de stad. Slechtziende Hengeloër Rob Kolner, aanwezig namens Bartimeus en SGH, heeft bijvoorbeeld veel last gehad van uitstekende bloembakken die door ondernemers voor hun panden zijn gezet.

In de meeste gevallen dat de Gehandicaptenraad de lokale ondernemers hierop aansprak, waren ze welwillend om de situatie aan te passen. Ze hadden er zelf helemaal niet over nagedacht. Dit riep suggesties vanuit de zaal op, waaronder het opzetten van een ‘Houd de stoep vrij’ campagne zoals in Utrecht. Het was duidelijk dat de ervaringen van de sprekers de raadsleden zelf aan het denken zette. Zo viel het een aantal aanwezigen ineens op dat ze de geleidende goten in de Enschedesestraat in de terrassen zagen eindigen.

Geen verplichtingen
Christian Benerink van de PVV vroeg zich af of de gemeente een vast eisenpakket op het gebied toegankelijkheid kon opnemen in de vergunningen voor ondernemers, zodat deze verplicht worden om zo’n plantenbak bijvoorbeeld beter neer te zetten. Wethouder Luttikholt zag af van dit idee en stelde dat het niet gewenst is om de ondernemers allerlei regels op te leggen, terwijl het probleem volgens haar ook met fatsoen opgelost kan worden. De gemeente wil erop inzetten om ondernemers nog bewuster te laten worden, bijvoorbeeld dankzij gesprekken met de centrummanager, of door ze uit te nodigen bij, het nog te implementeren, Ontwikkelplein Toegankelijkheid.

Subsidie Gehandicaptenraad
Een aantal aanwezigen waren vol lof over de rol die de SGH heeft gespeeld bij het toegankelijk maken van de stad. Susanne van den Beukel van de ChristenUnie vroeg zich hardop af of de adviesraad meer ondersteuning nodig heeft, aangezien SGH geen vaste subsidie ontvangt van de gemeente. De adviesraad kreeg in 2020 nog wel een eenmalig bedrag van 6.000 euro, die nu inmiddels bijna op is. Wethouder Luttikholt stelde dat een vaste subsidie niet toegekend zal worden aan de huidige raad. Indien SGH onderdeel wordt van Minima en WMO Clientenraad zouden er wél financiële mogelijkheden zijn.

Punten van kritiek
De aanwezige raadsleden waren het erover eens dat er veel goed gaat bij de huidige aanpak, waardoor de gemeente voorlopig op de huidige voet verder kan. Wel liet Burhan Carlak, raadslid van BurgerBelangen nog weten dat hij graag wat meer aandacht zou zien voor laaggeletterdheid in het bestaande actieplan, omdat er in de huidige evaluatie weinig over is geschreven. Daarnaast vroeg Bas van Wakeren van ProHengelo zich af of er meer duidelijkheid kon worden geschept over de manier dat de incidentele middelen, die tijdens de afgelopen drie jaar zijn aangevraagd, zijn uitgegeven. Volgens de oud-wethouder was het kostenplaatje van het bedrag, in totaal 53.300 euro, nog te vaag omschreven.

Bron: 1TWENTE

Ga naar de inhoud