Samen sterk!

Historie

De historie van de vrijwilligers organisatie Gehandicaptenraad Hengelo voert ons terug naar het jaar 1988. Toen werd de stichting Contactraad Lichamelijk en Zintuiglijk Gehandicapten opgericht, die startte met voorlichting aan kinderen van groep 8 op basisscholen in Hengelo.

Zes jaar daarna werd, onder de paraplu van de Contactraad, de WVG Cliëntenraad opgestart. Nadat de Contactraad in 1995 werd opgeheven, zette de WVG Cliëntenraad zijn activiteiten als zelfstandige voort.

Op 26 mei 1998 is de WVG Cliëntenraad statutair overgegaan in de (stichting) Gehandicaptenraad Hengelo.

Ga naar de inhoud