Samen sterk!

Over de organisatie

De Gehandicaptenraad Hengelo behartigt de belangen van mensen met een beperking en/of chronische ziekte binnen de gemeente Hengelo. Onze stichting is een politiek onafhankelijk adviesorgaan en een gewaarde gesprekspartner binnen de gemeente. Via diverse kanalen proberen wij invloed uit te oefenen op het te voeren beleid.

Wij als stichting streven ernaar actief en resultaatgericht deel te nemen aan overlegstructuren zoals WMO cliëntenraad, Integrale toegankelijkheid etc. binnen de gemeente. Door het inzetten van onze ervaringsdeskundigen proberen wij zo adequaat  mogelijk de participatie voor mensen met een beperking “hand in hand” te laten gaan voor een toegankelijke samenleving. Ten slotte staan wij voor een volwaardig en gelijkwaardig  burgerschap voor iedere ingezetene.

De vergaderingen van de gehandicaptenraad die openbaar zijn worden aangekondigd op de website.

Het spreekt vanzelf dat de Gehandicaptenraad Hengelo grote waarde hecht aan de toegankelijkheid van deze website voor iedereen, al dan niet met een beperking. Mocht u problemen ondervinden met de leesbaarheid van bepaalde informatie of anderszins, laat het ons weten. Wij zullen dan het euvel zo snel mogelijk proberen te verhelpen of aan te passen.

Ga naar de inhoud