Samen sterk!

Achterbangroepen

Onder achterbangroepen verstaan wij alle in Hengelo aanwezige mensen met een lichamelijke beperking en/of verstandelijke beperking en chronisch zieken al of niet georganiseerd in een belangengroepering.

De GRH streeft ernaar om de belangen van deze groeperingen zoveel mogelijk te behartigen bij het Gehandicaptenbeleid in Hengelo. Hiervoor zoekt zij zelf contact met de achterbangroepen om met hen te overleggen wat beide partijen voor elkaar kunnen betekenen.

Tevens willen wij de achterbangroepen de mogelijkheid bieden deel te nemen aan projecten op het gebied van Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid in verband met nieuwbouw (zoals Woonzorg Complexen e.d.), aanpassingen en vernieuwing van de binnenstad (Openbare ruimten).

Ga naar de inhoud