Samen sterk!

Nieuws

Gebrekkige gegevensuitwisseling in spoedzorg brengt patiënten onnodig in gevaar. Zorg dat medische gegevens in spoedsituaties overal in Nederland beschikbaar zijn. Dat is de strekking van …

Ouderen die nog zelfstandig thuis wonen, maar wel zorg of ondersteuning krijgen, vinden de samenwerking tussen zorgverleners vaak niet goed. Meer dan een op de …

De Nationale ombudsman roept in een brief gemeenten op klachten van burgers over wachttijd en kwaliteit van levering, reparatie en vervanging van Wmo-hulpmiddelen snel op …

Per 1 juni 2019 is het programma zorgprestatiemodel ggz en fz gestart. Daarin werken veldpartijen samen aan de uitwerking en implementatie van het zorgprestatiemodel én …

Erik (56) woont sinds enkele maanden bij zijn broer in huis. Voor het overlijden van zijn ouders heeft hij altijd met hen gewoond. Toen zijn …

In opdracht van het AZW programma heeft Regioplan, samen met Cebeon, onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt van het sociaal domein. Het onderzoek beantwoordt drie hoofdvragen: …

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt er iets in de hulpmiddelenverstrekking: bewoners van Wlz-instellingen met en zonder behandeling krijgen hun (nieuwe) mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen niet …

Het VN-verdrag bepleit volledige deelname in de samenleving van iedereen ongeacht ziekte of beperking. Iedereen dacht dat het verdrag versnelling zou kunnen brengen in de …

Tekorten of niet, gemeenten moeten mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben in het kader van onder meer de Wmo 2015 en de Jeugdwet gewoon …

Door de inzet van speciale Crisis Interventie Teams (CIT’s) worden acute crisisopnames van cliënten in de gehandicaptenzorg voorkomen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van …

Zeker vijfduizend mensen met een beperking hebben niet of nauwelijks toegang tot huisartsenzorg. Huisartsen willen mensen met een Wlz-indicatie niet aannemen als patiënt. Achtduizend mensen …

Mensen met een arbeidsbeperking aannemen staat niet hoog op de prioriteitenlijst van werkgevers, blijkt uit een vandaag verschenen SCP-rapport. Het wordt ze dan ook niet …

De ene na de andere gemeente meldt forse gaten in haar begroting. Belangrijkste reden: tekorten op met name de jeugdzorg en de Wmo. De gaten …

De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 kan grote gevolgen hebben voor het sociaal domein. Met name mensen met …

Verschenen: ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers – editie 2’. De inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid zijn de centrale thema’s in deze publicatie. Veel werkgevers vinden een …

Skip to content