Luisteren naar SGH

De wensen van de Gehandicaptenraad Hengelo komen vrijwel zeker flink aan bod tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 6 november. Drie moties van diverse raadsfracties zijn in voorbereiding, onder meer om een eind te maken aan het oneigenlijk gebruik van parkeerplaatsen voor invaliden in de stad.

Een speciale parkeerkaart voor invaliden wordt volgens de gehandicaptenraad regelmatig ‘misbruikt’ door mensen die goed ter been zijn. De VVD wil dit onderwerp oppakken en het college van B en W via een motie oproepen hier aandacht aan te besteden.

Ook zouden parkeerplaatsen voor invaliden de wettelijk vastgestelde minimale afmetingen moeten hebben. Dat is nu vaak niet het geval, waardoor iemand in een rolstoel er vaak niet in slaagt tussen de geparkeerde auto’s in en uit zijn eigen auto te komen.

Het CDA wil het college vragen in afgegeven bouwvergunningen ook een eis te stellen ten aanzien van de beschikbaarheid van invalidentoiletten in horecagelegenheden en winkelbedrijven. In de motie van de ChristenUnie staat dat de gemeente zich samen met de gehandicaptenraad moet buigen over een agenda om faciliteiten toegankelijk te maken voor invaliden. Dit conform een Verdrag van de Verenigde Naties, dat door de Tweede Kamer werd goedgekeurd.

Onlangs tijdens de zogenoemde ‘motiemarkt’ heeft de gehandicaptenraad haar wensen kenbaar gemaakt. Raadsfracties hebben goed geluisterd en de voorstellen opgepakt zoals nu blijkt. In de raadsvergadering zal moeten blijken dat er een meerderheid is voor deze moties.

Bron: Tubantia
Tekst door: Gerard Smink

Ga naar de inhoud