Leg de uitwerking van het Patiëntgeheim wettelijk vast

Een vrouw achter haar mobiele telefoon

Patiënten moeten op een veilige en betrouwbare manier gebruik kunnen maken van digitale toepassingen voor en over hun gezondheid, aldus de Patiëntenfederatie. Afgelopen januari heeft de federatie haar zienswijze via het Patiëntgeheim overhandigd aan minister Bruins. De minister heeft hierop inmiddels gereageerd maar in een aantal conclusies kunnen we ons niet vinden. Daarom hebben we naar aanleiding van de reactie van de minister een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Dankzij een Patiëntgeheim kunnen mensen erop vertrouwen dat het veilig is om gebruik te maken van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) en andere digitale toepassingen die de gezondheid kunnen bevorderen.

‘Ik wil zelf het schakelpunt zijn dat alle medische informatie bij elkaar heeft, zelf kiezen wat ik deel en hoe, zodat de gegevens komen waar ik dat zelf wil.’

Onderzoek

Uit ons onderzoek en gesprekken met potentiële gebruikers komen we tot de volgende aanbevelingen die noodzakelijk zijn om uit te voeren. Want dan kan iedereen op een goede en veilige manier met patiëntgegevens omgaan:

  1. Pas het wetboek van strafvordering aan zodat het expliciet toeziet op gezondheidsgegevens in online omgevingen. Inclusief zelf gegenereerde gezondheidsgegevens zoals in apps;
  2. Realiseer uniforme regelgeving voor het opvragen van medische gegevens, inclusief proactief toezicht en handhaving;
  3. Biedt mensen een loket waar ze advies kunnen vragen over gegevensuitwisseling en zet ook in op bewustwording van professionals.

‘Er moet punt voor punt uitgelegd worden wat mensen (aan gegevens) moeten verstrekken en wat je niet hoeft te verstrekken. Ook degene die om de informatie vraagt moet duidelijk zeggen wat hij nodig heeft, wat verplicht is en wat niet verplicht is.’

Graag zien we dit behandeld tijdens het overleg op 9 oktober in de Tweede Kamer. Die praat dan over gegevensuitwisseling en -bescherming in de zorg.

Bron: Patientenfederatie.nl (opent in een nieuw venster)

Ga naar de inhoud