Kinderen leren hoe hoe het is om gehandicapt te zijn

Kinderen krijgen zwemles

Hengelo Sport organiseert voor de week van 14 tot en met 25 maart voor de groepen 6, 7 en 8 van álle Hengelose basisscholen de lessen SWIM in het Twentebad. Nieuw is dit jaar de samenwerking met de Gehandicaptenraad Hengelo, die na afloop van de lessen in het water, kinderen bewust wil laten worden van de handicaps die mensen kunnen hebben.

SWIM biedt leerlingen ‘uitdagende, leerzame, natte gymlessen.’ De sportcoördinatoren van Hengelo Sport hebben de leiding. De gemeente hecht grote waarde aan een goed sportaanbod voor kinderen in de stad. Het wordt belangrijk gevonden dat kinderen op jonge leeftijd voldoende bewegen en sporten, ook in het kader van een gezonde leefstijl. Bewegen moet voor iedereen op welke wijze dan ook mogelijk zijn.

Voorlichting
De Gehandicaptenraad deed in het verleden veel aan voorlichting op scholen met onder meer een rolstoelparcours. Toen de kosten hiervoor niet meer werden vergoed, hield de voorlichting op. Voorzitter Daan Broeze van de Gehandicaptenraad heeft dat altijd betreurd. Hij is dan ook blij dat er nu kan worden aangehaakt bij Hengelo Sport. “Mooi dat het zo kan. Voorlichting is nodig.”

__

“Na de les kijken kinderen anders aan tegen problemen die mensen met een handicap kunnen ondervinden”
Daan Broeze

__

Bedoeling is dat na de natte gymlessen, ook de Gehandicaptenraad de kinderen een les geeft waarbij het gaat om ‘bewustwording van de diverse handicaps’. Broeze: “Vanuit de gemeente vinden ze het erg belangrijk dat hier aandacht aan geschonken wordt en Hengelo Sport werkt daar uiteraard graag aan mee.” Dit alles met gesloten beurs. De Gehandicaptenraad kan de materialen van eertijds die opgeslagen liggen bij Meyra, de leverancier van hulpmiddelen aan de gemeente, opnieuw gebruiken.

Heel lastig
Zo is er straks opnieuw een rolstoelparcours. “Kinderen kunnen zittend in een rolstoel ervaren hoe het is om bijvoorbeeld een bruggetje over te gaan. Dat kan nog heel lastig zijn”, aldus Broeze. Ook kunnen ze geblinddoekt met een blindegeleidestok oefenen een weg te volgen. Verder is er onder meer een driewieler paraat. “Uiteindelijk gaat het erom dat de kinderen zich bewust worden van de problemen die mensen met een handicap kunnen ondervinden. Na de les kijken ze er anders tegenaan”, zegt Broeze.

Ter voorbereiding krijgen de leerkrachten een digitale les aangeboden, zodat zij de praktijklessen straks moeiteloos kunnen geven. De lessen worden grotendeels buiten gegeven. “Maar binnen kan ook, als de weersomstandigheden daartoe nopen”, zegt Broeze.

Bron: Tubantia De Twentse Courant – 28-02-2022

Ga naar de inhoud