Kabinet: investeer in sociale basisvoorzieningen

Briefjes geld 200 en 500 euro

Het kabinet moet ‘enkele miljarden’ investeren in sociale basisvoorzieningen. Pas dan kan het adagium van het kabinet om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en de zorg dichtbij te organiseren worden gerealiseerd.

Zorgkosten

Dat stelt Sociaal Werk Nederland in reactie op de Troonrede en de Miljoenennota. Ook de ANBO vindt dat er meer moet worden geïnvesteerd in welzijn, maar ook in wijken en wonen. Dat resulteert in lagere zorgkosten en een hogere kwaliteit van leven.

Vroegtijdig

Veel mensen redden het niet zonder hulp in de samenleving. De middelen voor die hulp zijn beperkt en worden vaak te laat ingezet. Dat moet anders en dat kan anders, vindt Sociaal Werk Nederland. ‘Je kunt als gemeente zoveel méér doen als je problemen vroegtijdig bij de bron aanpakt.’

Problematische situaties

De brancheorganisatie voor sociaal werk vindt dat het kabinet nog steeds geen sterke sociale visie heeft. ‘Er is sinds de crisis in 2008 alleen gerepareerd en niet geïnvesteerd in jeugd, lage inkomens, ouderen en sterke buurten. Het meest trieste is dat de koning in de Troonrede een ‘winstwaarschuwing’ geeft en stelt dat we op redelijk korte termijn rekening moeten houden met nieuwe economische tegenspoed. En dat terwijl de meest kwetsbare burgers nog steeds in problematische situaties verkeren.’

Uitholling

Sociaal Werk Nederland houdt zijn hart vast om dat overal in het land nieuwe bezuinigingen worden aangekondigd die ten koste gaan van ‘de nog nauwelijks opgetuigde ondersteuning van bewoners in de achterstandswijken, de ouderen, migranten, mensen met psychische problemen, eenoudergezinnen en andere bewoners van huurwoningen. Zo wordt dat sociaal domein nog verder uitgehold.’ Het tij kan nog worden gekeerd. Als het kabinet wat minder aflost aan de staatsschuld en dat geld te investeren in sociale basisvoorzieningen.

Eenzaamheid

De ANBO vindt dat de aangekondigde investeringen in de woningbouw ook ten goede van ouderen moet komen. Daar hebben dan ook andere doelgroepen, zoals starters en jonge gezinnen, profijt van. Ouderen willen vaak wel verhuizen, maar hebben geen doorstroommogelijkheden, stelt de ANBO. Ouderen blijven wonen waar ze wonen, met soms ernstige gevolgen zoals onnodige opnames op de spoedeisende hulp, eenzaamheid en daarmee stijgende kosten, zo waarschuwt de ANBO. ‘Wij vinden dat er te weinig oog is voor het belang van goed en passend wonen voor de groeiende groep ouderen. De kosten van de stagnerende woningmarkt worden te veel neergelegd bij de zorg’, aldus ANBO-voorzitter Liane den Haan. Er moet worden geïnvesteerd in sociale wijken met voldoende voorzieningen.’

Door: Yolanda de Koster
Bron: Binnelandsbestuur.nl
(opent in een nieuw venster)

Skip to content