Huisartsen weigeren zorg aan mensen met een beperking

Een consult bij de huisarts

Zeker vijfduizend mensen met een beperking hebben niet of nauwelijks toegang tot huisartsenzorg. Huisartsen willen mensen met een Wlz-indicatie niet aannemen als patiënt. Achtduizend mensen met een beperking dreigen binnenkort zonder huisarts te komen zitten. Dit meldt RTL Nieuws.
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en belangenvereniging Ieder(in) trekken aan de bel bij minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. In een gezamenlijk manifest roepen zij de ministers op om actie te ondernemen zodat mensen met een beperking ook gebruik kunnen maken van de – in principe voor iedereen toegankelijke – huisartsenzorg.

Reguliere huisartsenzorg

Voorheen woonden mensen met een fysieke of verstandelijke beperking veelal in grote zorginstellingen die huisartsen in dienst hadden. Nu is dat niet meer zo en wonen ze steeds vaker in kleinschalige voorzieningen, waar geen huisarts werkt. Zij zijn dus aangewezen op de reguliere huisarts. Maar zij willen de zorg voor mensen met een beperking niet op zich nemen, omdat ze zichzelf niet capabel genoeg vinden. Huisartsen wijzen naar de zorginstellingen voor levering van huisartsenzorg aan hun cliënten.

Er zijn wel artsen verstandelijk gehandicapten (AVG’s), maar daar zijn er in Nederland lang niet genoeg van. Bovendien zijn zij er enkel voor problemen die gebonden zijn aan de beperking, en niet bijvoorbeeld voor griepklachten, diabeteszorg of andere algemene medische zorg.

Probleem van de instelling

VGN snapt dat de zorg aan mensen met een beperking niet altijd eenvoudig is voor huisartsen, maar denkt toch dat zij de aangewezen persoon zijn om die zorg te leveren. De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) kan zich daar niet in vinden. “Dit probleem is ontstaan in de instellingen en wat ons betreft is het ook echt een probleem van de instellingen. Er zijn ook steeds zat artsen die de zorg wel degelijk verlenen. Nu is het alsof wij zeggen: we willen niet. We zien de worsteling ook wel, maar feit blijft dat wij er niet op zijn toegerust”, aldus LHV.

VGN en LHV gaan mogelijk binnenkort met elkaar in gesprek om een oplossing voor dit probleem te vinden.

Door: Nationale Zorggids (open in een nieuw venster)

Ga naar de inhoud