Hengelose toegankelijkheids-ambtenaar: ‘Er ligt voor de komende jaren nog veel werk’

Na de positieve geluiden over het Actieplan Toegankelijkheid lijkt de kans groot dat het voor de komende jaren duidelijk geworden is hoe Hengelo wil groeien en tegelijk inclusief wil blijven. Ambtenaar Reinald Dik, auteur van het plan, weet als geen ander dat deze duidelijkheid een aantal jaar geleden nog ver te zoeken was. Hij ziet dat er steeds meer bewustwording ontstaat voor het belang van toegankelijkheid. “Dat is ook nodig, want Hengelo moet nog heel veel stappen zetten.”

Mooie uitdaging
Beleidsadviseur Reinald Dik kreeg zo’n drie jaar geleden de taak toegewezen om van Hengelo een toegankelijke gemeente te maken. “Een mooie uitdaging, waarbij we best wel moeite hadden om te bepalen waar we moesten beginnen”, zegt hij. “Dat herken ik ook bij andere gemeenten die een inclusieagenda samenstellen. Maar inmiddels zijn we samen met de gehandicaptenraad en stichting Bartimeus aan de slag en is het Actieplan Toegankelijkheid opgesteld, dat is vastgesteld door de gemeenteraad.”

Welwillendheid bij de inwoners
De term toegankelijkheid krijgt een steeds grotere betekenis in binnen- en buitenland en Reinald Dik merkt dat dit voor de Hengeloërs net zo geldt. Een voorbeeld zijn de ondernemers:

“Vorig jaar is de Stichting MKB bij een groot deel van de winkels in de binnenstad geweest om daar de toegankelijkheid te beoordelen. Dit verliep best goed, Hengelo heeft een bronzen toegankelijkheidsstatus ontvangen. Je merkt dat ondernemers inzien dat het loont om hun winkels toegankelijk te houden. Het is mede aan ons als gemeente om die bewustwording op lokaal niveau verder te bevorderen.”, stelt hij.

Nulmeting van de binnenstad
De afgelopen weken zijn de ingrepen aan het nieuwe marktplein, die vooral enthousiast ontvangen is door de Hengeloërs, grotendeels voltooid. Voor de gemeente is het een mooi moment om over een langere periode de balans op te maken. “In overleg met mensen die veel meekrijgen van wat er zich afspeelt in de omgeving kunnen we inschatten welke plekken als eerst anders ingericht moeten worden. Het nieuwe marktplein zorgt mogelijk voor nieuwe situaties in de binnenstad. Omdat de werkzaamheden zo goed als klaar zijn, kunnen we gaan beginnen met het maken van een nulmeting”, vertelt de Hengelose ambtenaar.

Voorzieningen dichter bij huis
Een toegankelijk Hengelo omvat meer dan alleen het centrum weet Reinald Dik. Als onderdeel van een nieuwe aanpak binnen het sociaal domein moet er meer zorg naar de wijken verhuizen. “In de toekomst willen we wijk- en buurtcentra een veel grotere rol geven als ontmoetingsplekken. De minder mobiele inwoners hebben deze voorzieningen dan dichter bij huis, maar dan is het wél cruciaal dat deze wijkcentra toegankelijk zijn. Het is logischer om in eerste instantie te kiezen voor locaties die zonder extra verbouwingen al toegankelijk zijn, zoals de drie Wijkhuyzen. De Tempel in Groot-Driene komt bijvoorbeeld nog niet in aanmerking hiervoor vanwege de vele trappen in dit buurthuis.”

Toegankelijke sporthallen
Op dit moment is de sporthal in de Hasseler Es de enige die geschikt is om activiteiten zoals rolstoelbasketballen en toernooien voor mindervaliden in te organiseren. In de meest recente evaluatie van het actieplan staan concrete plannen om drie gymzalen in Hengelo toegankelijk in te richten, zodat er in totaal vier toegankelijke locaties komen.

Aangepaste inrichting
“Voor rolstoelers is het onhandig dat in de kleedkamers een grote bank in het midden staat. Ook zijn de deuren in de huidige gymzalen niet altijd breed genoeg voor een rolstoel. In de vluchtwegen van de gymzalen zit op dit moment een drempel om te zorgen dat water niet binnenstroomt, maar voor een rolstoeler is dit ontzettend onhandig. Dit soort obstakels worden weggewerkt in een toegankelijke sportaccommodatie. Ook wordt er rekening gehouden met blinden, er komen geleidelijnen aan de zijwand van de kleedkamers en bepaalde lichtsterktes die hinderlijk zijn voor slechtzienden worden niet gebruikt”, legt hij uit.

Ontbrekende middelen
Enkele speerpunten van het actieplan kunnen alleen worden uitgevoerd als er een vast budget wordt vrijgemaakt voor de toegankelijkheid. Op dit moment ontbreken deze structurele middelen nog en moet er om deze reden flink worden gepuzzeld.

“Als we nu een jaarlijkse voorlichting willen geven, hebben we hier allerlei attributen voor nodig. Deze kunnen we één keer gratis krijgen, maar we kunnen natuurlijk niet steeds om een gunst blijven vragen. In de zomer vragen we dit budget aan en ik heb goede hoop dat het geld er wel gaat komen”, zegt de beleidsadviseur. Tijdens het vaststellen van de zomernota wordt gekeken of er mogelijkheden zijn voor een structureel budget.

Bron: 1TWENTE

Ga naar de inhoud