Gevecht met bureaucratie

Wie niet zelf in staat is zijn restafval weg te brengen, kan een zorgcontainer aanvragen. Hoe gaat dat in de praktijk? Twee personen die ervaring mee hebben vertellen, de gemeente reageert.

Door: Kim Jansen

Ook Willie Hodge (67) werd naar eigen zeggen helemaal flauw van de gang van zaken. “Mijn man is zwaar dement, ik verzorg hem. Je zou kunnen zeggen dat ik een grote peuter in huis heb. Hij is incontinent, dat zorgt voor heel veel afval.” Hodge heeft een aanvraag voor de zorgcontainer ingediend. De gemeente wees haar aanvraag af en berichtte haar daar per brief over. “Ik heb die brief nooit gekregen. Toen ik daarover heb gebeld, kreeg ik een kopie van de brief opgestuurd, maar de termijn om in beroep te gaan tegen de afwijzing was inmiddels verlopen.”

Omdat haar man incontinent is, heeft Hodge een beroep gedaan op de tegemoetkoming in de kosten vanwege medisch afval. Volgens de reglementen van de gemeente uit 2017 kan pas aan die aanvraag worden voldaan als er sprake is van matige incontinentie. Op de verpakkingen staan in dat geval zeven druppels. Matige continentie houdt in dat er in vier uur tijd sprake is van 100 tot 200 milliliter urineverlies. Hoeveelheden vergelijkbaar met een vol glas frisdrank. “Dat is toch waanzinnig”, vindt Hodge. “Als ik de huisarts zou vragen of de indicatie iets omhoog mag, zou ik wel in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. Daarmee werk je toch fraude in de hand?”

De container van Hodge is naar eigen zeggen te snel vol. “Op dit moment zit mijn container na drie weken al vol met incontinentiemateriaal.” Omdat de afvalbak pas na acht weken geleegd wordt, moet Hodge vijf weken lang alsnog met haar afval naar de ondergrondse container. “Ik heb de neiging om zo’n volle container eens bij het gemeentehuis neer te gooien, maar helaas past dat niet in de auto. Mensen vragen mij wel eens of het zorgen voor mijn man zwaar is. Nee dat is niet zwaar, maar deze bureaucratie eromheen wel.”

Inmiddels heeft Hodge het na meerdere aanvragen voor elkaar. “Ik wist vol te houden en heb op Facebook geklaagd. Naar mijn gevoel heeft dat geholpen. Ik denk dat zonder sociale media een aanvraag niet lukt.”

Gisa Snoek (80)
Gisa Snoek (80) zou graag een zorgcontainer ontvangen van de gemeente. “Mijn rug en benen zijn zo versleten, dat gesleep met vuilniszakken gaat gewoon niet.” Toch heeft Snoek op dit moment geen zorg-, maar een keuzecontainer. Mensen die hun afval niet naar de ondergrondse container willen brengen, kunnen gebruik maken van deze container die eens in de acht weken wordt geleegd. De keuzecontainer is duurder dan het wegbrengen naar de ondergrondse.

“Ik belde het zorgloket en werd daar heel onvriendelijk te woord gestaan. Ze vroegen me of ik wel boodschappen kon doen. Ik vertelde dat ik voor noodzakelijke boodschappen wel zelf op pad ga”, aldus Snoek. De medewerker van het zorgloket van de gemeente Hengelo stelde volgens Snoek dat ze dan ook haar afval wel weg kon brengen. “Ik ben er helemaal klaar mee, zo ga je toch niet met mensen om. Laat de gemeente dan iemand op die plek neerzeten die wel een beetje begrip heeft.”

Volgens de website van de gemeente komt een Hengeloër in aanmerking voor de zorgcontainer wanneer hij of zij slecht ter been is of op een andere manier beperkt. Wanneer er iemand in de omgeving van de betreffende persoon is die het afval wel zou kunnen wegbrengen kom je alsnog niet in aanmerking. Belachelijk, vindt Snoek. “Ik vind het al zo moeilijk om afhankelijk van andere mensen te zijn. Mijn buren werken allemaal en mijn zoon woont aan de andere kant van het land. Maar ik wil ze ook helemaal niet om zoiets vragen, dat doe ik gewoon niet.”

Snoek heeft geen klacht ingediend bij de gemeente en ook niet opnieuw geprobeerd contact te zoeken met het zorgloket. “Al dat gedoe, ik ga echt niet om die container bedelen. Dan moet ik van mijn AOW-tje maar extra betalen voor die keuzecontainer.”

Gemeente: ‘We zijn er niet om te pesten’
Woordvoerder Franc Talsma herkent zich niet echt in de kritiek. “We oordelen op basis van de aanvraag die bij ons binnenkomt, over het algemeen staan daar al heel veel gegevens op”, stelt woordvoerder Franc Talsma. “We zijn er niet om mensen te pesten wat betreft het afval, maar we willen ze wel prikkelen om zo weinig mogelijk afval te produceren. Wanneer er sprake is medisch afval krijgt iemand sowieso de zorgcontainer toegekend, ook al is er iemand in huis die de afvalzakken wel kan sjouwen.” Bij de aanvraag wordt gekeken naar hoe oud de persoon in kwestie is, hoeveel mensen er in huis wonen en hoe groot de afstand tot de ondergrondse container is. “Gemiddeld produceren mensen 100 kilo aan restafval, dat is een zak of twintig per jaar. Dat mensen dan zeggen dat ze elke dag met een hele zware zak naar de ondergrondse container moeten, is gewoonweg bullshit. Veel mensen halen ook de aanvraag voor de zorgcontainer en de aanvraag van het medisch afval door elkaar”, aldus Talsma.

Persoonlijke denkt Talsma dat de meesten, eventueel met scootmobiel, gerust een afvalzak weg kunnen brengen. “Mijn buurman doet dat ook. Alle containers zijn zo aangelegd dat je er met een scootmobiel of rollator bij kan, als dat niet zo is horen we het graag en passen we het aan. Misschien schop ik mensen tegen het zere been, maar als je slecht ter been bent is het juist goed om af en toe naar buiten te gaan.”

Toch ontkent de woordvoerder het probleem niet. “Ik zie heus wel dat er voor bepaalde mensen een probleem is, maar er is ook een bepaalde groep waarvan ik me afvraag of ze het afval niet willen óf niet kunnen wegbrengen.” Volgens Talsma zijn er vijfhonderd zorgcontainers toegekend. “Er zijn er slechts dertig of veertig afgewezen.” Hij ontkent dat er naar aanleiding van sociale media naar bepaalde aanvragen beter wordt gekeken. Of fraude in de hand wordt gewerkt door pas een tegemoetkoming te geven voor incontinentiemateriaal vanaf zeven druppels? “Bij zeven druppels gaat het echt over de volumineuze broekjes, het zwaardere materiaal. Bij iedere regeling zijn er mensen die er misbruik van willen maken. Daarom is er soms bureaucratie, de goede lijden nu eenmaal onder de kwaden.”

Bron: Tubantia

Ga naar de inhoud