Steun Oyfo Kunst & Techniek

ANWB Fonds - blije winnaars

Ondersteun Oyfo in Hengelo, kunst en Techniek, de ANWB steunt bij voldoende stemmen 10.000 euro aan een project. Oyfo heeft een project en wil het geld besteden aan een Liftinstallatie voor toegankelijkheid mindervaliden. Ga naar www.anwb.nl/fonds en klik op “Ja ik wil stemmen”. Zoek Overijssel en Oyfo en breng uw stem uit. Alvast hartelijk bedankt.

De tweede corona-golf: hoe gaat het met u? Doe mee aan de enquête

Oplossingen aandragen gesymboliseerd door gestapelde iconen van mensen met bovenaan een lamp icoon, houten blokjes

Wat betekent de coronacrisis voor het leven van mensen met een beperking of chronische ziekte? En wat voor invloed hebben de nieuwe maatregelen hierop? Om dat in kaart te brengen, is Ieder(in) een enquête gestart. Het is belangrijk dat ook de ervaringen van mensen met een beperking of chronische ziekte in deze enquête meegenomen worden. Doe … Meer lezen

AZW rapport ‘De arbeidsmarkt van het sociaal domein’

Onderzoeksrapport en grafieken op een tafel

In opdracht van het AZW programma heeft Regioplan, samen met Cebeon, onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt van het sociaal domein. Het onderzoek beantwoordt drie hoofdvragen: Hoe heeft het sociaal domein zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Hoe ziet het sociaal domein er nu uit? Wat zijn de gevolgen van de verschillende inrichtingsvormen op de arbeidsmarkt? Op … Meer lezen

Van ‘beschermd wonen’ naar ‘beschermd thuis’: een PACT als mogelijke oplossing voor gemeenten?

Huizenblok met een hek ervoor

Erik (56) woont sinds enkele maanden bij zijn broer in huis. Voor het overlijden van zijn ouders heeft hij altijd met hen gewoond. Toen zijn ouders wegvielen is hij wegens wanbetalingen van de huur op straat gezet. Het is voor Erik altijd moeilijk geweest om aan het werk te blijven en hij heeft weinig interesses. … Meer lezen

Website over zorgprestatiemodel

Een vrouw achter haar laptop

Per 1 juni 2019 is het programma zorgprestatiemodel ggz en fz gestart. Daarin werken veldpartijen samen aan de uitwerking en implementatie van het zorgprestatiemodel én aan de verdere ontwikkeling van de zorgvraagtypering. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft geadviseerd het zorgprestatiemodel per 2022 in te voeren. Via de website zorgprestatiemodel.nl kan iedereen de ontwikkelingen volgen. Wat … Meer lezen

Thuiswonende ouderen hebben last van slechte communicatie zorgverleners

Een zorgverlener houd pols vast van man

Ouderen die nog zelfstandig thuis wonen, maar wel zorg of ondersteuning krijgen, vinden de samenwerking tussen zorgverleners vaak niet goed. Meer dan een op de drie vindt de onderlinge afstemming redelijk, matig of slecht. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die praat deze week over hoe ouderen goed, veilig en … Meer lezen

De vijfminutenregistratie: Zijn we er al vanaf? Nee! Zijn we op de goede weg? Ja!

Afbeelding pols horloge

Het verminderen van administratieve lasten in de wijkverpleging is op de goede weg. Eén van de belangrijkste actiepunten is het afschaffen van de vijfminutenregistratie. Het doel is dat per 1-1-2020 alle aanbieders zijn overgestapt op de alternatieve registratiewijze ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ of een andere registratiewijze gebruiken die voor wijkverpleegkundigen weinig registratielast geeft (bijvoorbeeld een geautomatiseerd systeem … Meer lezen

Minder acute crisisopnames in gehandicaptensector door samenwerking zorgaanbieders en zorgkantoor

Een man maakt een rooksignaal middels een fakkel

Door de inzet van speciale Crisis Interventie Teams (CIT’s) worden acute crisisopnames van cliënten in de gehandicaptenzorg voorkomen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van twee pilots van samenwerking tussen zorgaanbieders in de gehandicapten- en de GGZ-sector en zorgkantoor Zilveren Kruis. In de regio Utrecht, waar sinds 2 jaar een CIT actief is, is in … Meer lezen

Van Wmo naar Wlz: wijziging in verstrekking hulpmiddelen

Een vrouw reikt een hartje aan

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt er iets in de hulpmiddelenverstrekking: bewoners van Wlz-instellingen met en zonder behandeling krijgen hun (nieuwe) mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen niet meer uit de Wmo maar uit de Wlz. Dat heeft ook gevolgen voor het gemeentefonds. Voor de bewoners die al gebruik maken van een hulpmiddel via de Wmo komt een … Meer lezen

Decentralisaties kunnen VN-verdrag Handicap beperken

Wegwijzers in een openbare ruimte

Het VN-verdrag bepleit volledige deelname in de samenleving van iedereen ongeacht ziekte of beperking. Iedereen dacht dat het verdrag versnelling zou kunnen brengen in de hiervoor zo noodzakelijke ontschotting tussen verschillende levensdomeinen. Dat hiermee een integrale aanpak voor mensen met een beperking onder handbereik zou komen. De staat is immers verantwoordelijk voor het boeken van … Meer lezen

Skip to content