AZW rapport ‘De arbeidsmarkt van het sociaal domein’

Onderzoeksrapport en grafieken op een tafel

In opdracht van het AZW programma heeft Regioplan, samen met Cebeon, onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt van het sociaal domein. Het onderzoek beantwoordt drie hoofdvragen: Hoe heeft het sociaal domein zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Hoe ziet het sociaal domein er nu uit? Wat zijn de gevolgen van de verschillende inrichtingsvormen op de arbeidsmarkt? Op … Meer lezen AZW rapport ‘De arbeidsmarkt van het sociaal domein’

Van ‘beschermd wonen’ naar ‘beschermd thuis’: een PACT als mogelijke oplossing voor gemeenten?

Huizenblok met een hek ervoor

Erik (56) woont sinds enkele maanden bij zijn broer in huis. Voor het overlijden van zijn ouders heeft hij altijd met hen gewoond. Toen zijn ouders wegvielen is hij wegens wanbetalingen van de huur op straat gezet. Het is voor Erik altijd moeilijk geweest om aan het werk te blijven en hij heeft weinig interesses. … Meer lezen Van ‘beschermd wonen’ naar ‘beschermd thuis’: een PACT als mogelijke oplossing voor gemeenten?

Website over zorgprestatiemodel

Een vrouw achter haar laptop

Per 1 juni 2019 is het programma zorgprestatiemodel ggz en fz gestart. Daarin werken veldpartijen samen aan de uitwerking en implementatie van het zorgprestatiemodel én aan de verdere ontwikkeling van de zorgvraagtypering. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft geadviseerd het zorgprestatiemodel per 2022 in te voeren. Via de website zorgprestatiemodel.nl kan iedereen de ontwikkelingen volgen. Wat … Meer lezen Website over zorgprestatiemodel

Thuiswonende ouderen hebben last van slechte communicatie zorgverleners

Een zorgverlener houd pols vast van man

Ouderen die nog zelfstandig thuis wonen, maar wel zorg of ondersteuning krijgen, vinden de samenwerking tussen zorgverleners vaak niet goed. Meer dan een op de drie vindt de onderlinge afstemming redelijk, matig of slecht. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die praat deze week over hoe ouderen goed, veilig en … Meer lezen Thuiswonende ouderen hebben last van slechte communicatie zorgverleners

De vijfminutenregistratie: Zijn we er al vanaf? Nee! Zijn we op de goede weg? Ja!

Afbeelding pols horloge

Het verminderen van administratieve lasten in de wijkverpleging is op de goede weg. Eén van de belangrijkste actiepunten is het afschaffen van de vijfminutenregistratie. Het doel is dat per 1-1-2020 alle aanbieders zijn overgestapt op de alternatieve registratiewijze ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ of een andere registratiewijze gebruiken die voor wijkverpleegkundigen weinig registratielast geeft (bijvoorbeeld een geautomatiseerd systeem … Meer lezen De vijfminutenregistratie: Zijn we er al vanaf? Nee! Zijn we op de goede weg? Ja!

Minder acute crisisopnames in gehandicaptensector door samenwerking zorgaanbieders en zorgkantoor

Een man maakt een rooksignaal middels een fakkel

Door de inzet van speciale Crisis Interventie Teams (CIT’s) worden acute crisisopnames van cliënten in de gehandicaptenzorg voorkomen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van twee pilots van samenwerking tussen zorgaanbieders in de gehandicapten- en de GGZ-sector en zorgkantoor Zilveren Kruis. In de regio Utrecht, waar sinds 2 jaar een CIT actief is, is in … Meer lezen Minder acute crisisopnames in gehandicaptensector door samenwerking zorgaanbieders en zorgkantoor

Van Wmo naar Wlz: wijziging in verstrekking hulpmiddelen

Een vrouw reikt een hartje aan

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt er iets in de hulpmiddelenverstrekking: bewoners van Wlz-instellingen met en zonder behandeling krijgen hun (nieuwe) mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen niet meer uit de Wmo maar uit de Wlz. Dat heeft ook gevolgen voor het gemeentefonds. Voor de bewoners die al gebruik maken van een hulpmiddel via de Wmo komt een … Meer lezen Van Wmo naar Wlz: wijziging in verstrekking hulpmiddelen

Decentralisaties kunnen VN-verdrag Handicap beperken

Wegwijzers in een openbare ruimte

Het VN-verdrag bepleit volledige deelname in de samenleving van iedereen ongeacht ziekte of beperking. Iedereen dacht dat het verdrag versnelling zou kunnen brengen in de hiervoor zo noodzakelijke ontschotting tussen verschillende levensdomeinen. Dat hiermee een integrale aanpak voor mensen met een beperking onder handbereik zou komen. De staat is immers verantwoordelijk voor het boeken van … Meer lezen Decentralisaties kunnen VN-verdrag Handicap beperken

Kabinet wil zorg meer naar regio brengen

Kabinet Rutte

Het kabinet-Rutte gaat het komende jaar een nieuw plan maken om de organisatie en uitgaven in de zorgsector anders in te richten. De zorg moet meer op regionaal niveau plaatsvinden. “Gelet op de toekomstige zorgvraag die op ons afkomt en het feit dat we tegen de grenzen aanlopen van de organiseerbaarheid van de zorg moeten … Meer lezen Kabinet wil zorg meer naar regio brengen

Kabinet investeert in toekomstbestendige zorg

Binnenhof Den Haag van Michael Fousert

Komend jaar is er 88 miljard euro beschikbaar voor de zorg. Dat is ruim 3 miljard meer dan in het jaar ervoor. Het kabinet investeert in de zorg voor jeugd en ouderen in verpleeghuizen. Ook voor de beschikbaarheid van geneesmiddelen en om het werken in de zorg aantrekkelijk te maken wordt extra geld uitgetrokken. Het … Meer lezen Kabinet investeert in toekomstbestendige zorg

Skip to content