AZW rapport ‘De arbeidsmarkt van het sociaal domein’

Onderzoeksrapport en grafieken op een tafel

In opdracht van het AZW programma heeft Regioplan, samen met Cebeon, onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt van het sociaal domein. Het onderzoek beantwoordt drie hoofdvragen: Hoe heeft het sociaal domein zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Hoe ziet het sociaal domein er nu uit? Wat zijn de gevolgen van de verschillende inrichtingsvormen op de arbeidsmarkt? Op … Meer lezen AZW rapport ‘De arbeidsmarkt van het sociaal domein’

Van ‘beschermd wonen’ naar ‘beschermd thuis’: een PACT als mogelijke oplossing voor gemeenten?

Huizenblok met een hek ervoor

Erik (56) woont sinds enkele maanden bij zijn broer in huis. Voor het overlijden van zijn ouders heeft hij altijd met hen gewoond. Toen zijn ouders wegvielen is hij wegens wanbetalingen van de huur op straat gezet. Het is voor Erik altijd moeilijk geweest om aan het werk te blijven en hij heeft weinig interesses. … Meer lezen Van ‘beschermd wonen’ naar ‘beschermd thuis’: een PACT als mogelijke oplossing voor gemeenten?

Website over zorgprestatiemodel

Een vrouw achter haar laptop

Per 1 juni 2019 is het programma zorgprestatiemodel ggz en fz gestart. Daarin werken veldpartijen samen aan de uitwerking en implementatie van het zorgprestatiemodel én aan de verdere ontwikkeling van de zorgvraagtypering. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft geadviseerd het zorgprestatiemodel per 2022 in te voeren. Via de website zorgprestatiemodel.nl kan iedereen de ontwikkelingen volgen. Wat … Meer lezen Website over zorgprestatiemodel

Nationale ombudsman: gemeenten en minister VWS, los problemen met Wmo-hulpmiddelen snel op

Een hond wacht eenzaam op z'n baasje

De Nationale ombudsman roept in een brief gemeenten op klachten van burgers over wachttijd en kwaliteit van levering, reparatie en vervanging van Wmo-hulpmiddelen snel op te pakken. Reinier van Zutphen: “Kijk goed naar wat zij nodig hebben en stuur hen niet ‘van het kastje naar de muur’. Het gaat hier om mensen die vaak geheel … Meer lezen Nationale ombudsman: gemeenten en minister VWS, los problemen met Wmo-hulpmiddelen snel op

Thuiswonende ouderen hebben last van slechte communicatie zorgverleners

Een zorgverlener houd pols vast van man

Ouderen die nog zelfstandig thuis wonen, maar wel zorg of ondersteuning krijgen, vinden de samenwerking tussen zorgverleners vaak niet goed. Meer dan een op de drie vindt de onderlinge afstemming redelijk, matig of slecht. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die praat deze week over hoe ouderen goed, veilig en … Meer lezen Thuiswonende ouderen hebben last van slechte communicatie zorgverleners

Stapeling zorgkosten en werk voor chronisch zieken nog steeds groot probleem

Een oudere man leest een krant op een bank buiten

De begroting van Volksgezondheid voor 2020 heeft te weinig oog voor de problemen waarmee chronisch zieken kampen op het werk. Veel zieke mensen hebben moeite om hun werk goed te doen. En werkgevers hebben vaak geen idee welke mogelijkheden er zijn om mensen met een aandoening beter te ondersteunen om hen aan het werk te … Meer lezen Stapeling zorgkosten en werk voor chronisch zieken nog steeds groot probleem

De vijfminutenregistratie: Zijn we er al vanaf? Nee! Zijn we op de goede weg? Ja!

Afbeelding pols horloge

Het verminderen van administratieve lasten in de wijkverpleging is op de goede weg. Eén van de belangrijkste actiepunten is het afschaffen van de vijfminutenregistratie. Het doel is dat per 1-1-2020 alle aanbieders zijn overgestapt op de alternatieve registratiewijze ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ of een andere registratiewijze gebruiken die voor wijkverpleegkundigen weinig registratielast geeft (bijvoorbeeld een geautomatiseerd systeem … Meer lezen De vijfminutenregistratie: Zijn we er al vanaf? Nee! Zijn we op de goede weg? Ja!

Verplichting voor gemeenten om cliënten actief te benaderen voor een herindicatie op grond van de jeugdwet of WMO2015

Foto zandloper

De Jeugdwet en Wmo 2015 schrijven niet voor of een indicatie voor bepaalde tijd moet worden afgegeven, noch wat de duur moet zijn van een te verstrekken voorziening. In de praktijk worden besluiten door het college van burgemeester en wethouders (hierna: ‘het college’) op grond van voornoemde wetgeving vaak voor een kortdurende periode genomen. Dit … Meer lezen Verplichting voor gemeenten om cliënten actief te benaderen voor een herindicatie op grond van de jeugdwet of WMO2015

Snijden in sociaal domein doet pijn

Een portemonnee in een montageklem

De ene na de andere gemeente meldt forse gaten in haar begroting. Belangrijkste reden: tekorten op met name de jeugdzorg en de Wmo. De gaten worden gedicht, met onder meer bezuinigingen binnen het sociaal domein. Pijnlijk, vinden de colleges, maar onontkoombaar. Versoberen Minder uren huishoudelijke hulp, versoberen van het pakket Wmo-hulpmiddelen, minder pgb’s verstrekken, versoberen … Meer lezen Snijden in sociaal domein doet pijn

Tekorten ontslaan gemeenten niet van zorgplicht

Een aardappel wordt in balans gehouden met een aantal munten middels een lepel op een calculator

Tekorten of niet, gemeenten moeten mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben in het kader van onder meer de Wmo 2015 en de Jeugdwet gewoon helpen. ‘Gemeenten dienen aan hun wettelijke verantwoordelijkheden te voldoen en elke inwoner dient door zijn/haar gemeente geholpen te worden indien dit onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente valt.’ Peiling … Meer lezen Tekorten ontslaan gemeenten niet van zorgplicht

Skip to content