Video over toegankelijk marktplein voor iedereen

De voorzitter in gesprek op het marktplein

Het marktplein in Hengelo gaat volgend jaar op de schop. Voor het zover is, mag iedereen meedenken over de invulling. Het moet dé huiskamer van Hengelo worden, dus moet heel Hengelo zich er thuis voelen. Vorige week werden de marktkooplui bevraagd, maandag was er een afvaardiging van de Hengelose St. Gehandicaptenraad Hengelo op de markt. … Meer lezen Video over toegankelijk marktplein voor iedereen

AZW rapport ‘De arbeidsmarkt van het sociaal domein’

Onderzoeksrapport en grafieken op een tafel

In opdracht van het AZW programma heeft Regioplan, samen met Cebeon, onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt van het sociaal domein. Het onderzoek beantwoordt drie hoofdvragen: Hoe heeft het sociaal domein zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Hoe ziet het sociaal domein er nu uit? Wat zijn de gevolgen van de verschillende inrichtingsvormen op de arbeidsmarkt? Op … Meer lezen AZW rapport ‘De arbeidsmarkt van het sociaal domein’

Van ‘beschermd wonen’ naar ‘beschermd thuis’: een PACT als mogelijke oplossing voor gemeenten?

Huizenblok met een hek ervoor

Erik (56) woont sinds enkele maanden bij zijn broer in huis. Voor het overlijden van zijn ouders heeft hij altijd met hen gewoond. Toen zijn ouders wegvielen is hij wegens wanbetalingen van de huur op straat gezet. Het is voor Erik altijd moeilijk geweest om aan het werk te blijven en hij heeft weinig interesses. … Meer lezen Van ‘beschermd wonen’ naar ‘beschermd thuis’: een PACT als mogelijke oplossing voor gemeenten?

Website over zorgprestatiemodel

Een vrouw achter haar laptop

Per 1 juni 2019 is het programma zorgprestatiemodel ggz en fz gestart. Daarin werken veldpartijen samen aan de uitwerking en implementatie van het zorgprestatiemodel én aan de verdere ontwikkeling van de zorgvraagtypering. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft geadviseerd het zorgprestatiemodel per 2022 in te voeren. Via de website zorgprestatiemodel.nl kan iedereen de ontwikkelingen volgen. Wat … Meer lezen Website over zorgprestatiemodel

Nationale ombudsman: gemeenten en minister VWS, los problemen met Wmo-hulpmiddelen snel op

Een hond wacht eenzaam op z'n baasje

De Nationale ombudsman roept in een brief gemeenten op klachten van burgers over wachttijd en kwaliteit van levering, reparatie en vervanging van Wmo-hulpmiddelen snel op te pakken. Reinier van Zutphen: “Kijk goed naar wat zij nodig hebben en stuur hen niet ‘van het kastje naar de muur’. Het gaat hier om mensen die vaak geheel … Meer lezen Nationale ombudsman: gemeenten en minister VWS, los problemen met Wmo-hulpmiddelen snel op

Thuiswonende ouderen hebben last van slechte communicatie zorgverleners

Een zorgverlener houd pols vast van man

Ouderen die nog zelfstandig thuis wonen, maar wel zorg of ondersteuning krijgen, vinden de samenwerking tussen zorgverleners vaak niet goed. Meer dan een op de drie vindt de onderlinge afstemming redelijk, matig of slecht. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die praat deze week over hoe ouderen goed, veilig en … Meer lezen Thuiswonende ouderen hebben last van slechte communicatie zorgverleners

Maak werk van gegevensuitwisseling en zorgcoördinatie in de acute zorg

Hartslagmeter en notitieblok van een dokter

Gebrekkige gegevensuitwisseling in spoedzorg brengt patiënten onnodig in gevaar. Zorg dat medische gegevens in spoedsituaties overal in Nederland beschikbaar zijn. Dat is de strekking van de brief van Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer. Die praat op 3 oktober over spoedzorg. Zorgverleners moeten in samenwerking met elkaar en in gesprek met patiënten goede en passende … Meer lezen Maak werk van gegevensuitwisseling en zorgcoördinatie in de acute zorg

Leg de uitwerking van het Patiëntgeheim wettelijk vast

Een vrouw gebruikt haar mobiele telfoon om gegevens te raadplegen

Patiënten moeten op een veilige en betrouwbare manier gebruik kunnen maken van digitale toepassingen voor en over hun gezondheid, aldus de Patiëntenfederatie. Afgelopen januari heeft de federatie haar zienswijze via het Patiëntgeheim overhandigd aan minister Bruins. De minister heeft hierop inmiddels gereageerd maar in een aantal conclusies kunnen we ons niet vinden. Daarom hebben we … Meer lezen Leg de uitwerking van het Patiëntgeheim wettelijk vast

Stapeling zorgkosten en werk voor chronisch zieken nog steeds groot probleem

Een oudere man leest een krant op een bank buiten

De begroting van Volksgezondheid voor 2020 heeft te weinig oog voor de problemen waarmee chronisch zieken kampen op het werk. Veel zieke mensen hebben moeite om hun werk goed te doen. En werkgevers hebben vaak geen idee welke mogelijkheden er zijn om mensen met een aandoening beter te ondersteunen om hen aan het werk te … Meer lezen Stapeling zorgkosten en werk voor chronisch zieken nog steeds groot probleem

Ontmoetingsdag voor ouders van slechthorende en dove kinderen

Verkeersbord actieve kinderen

Op zaterdag 2 november 2019 organiseren FOSS en FODOK, in samenwerking met SH-Jong en SpraakSaam, in Utrecht de landelijke informatie- en ontmoetingsdag Samen verder! Deze dag is bedoeld voor ouders van dove en slechthorende kinderen en voor ouders van kinderen met TOS. Ook professionals die met deze kinderen werken, zijn van harte welkom. KinderDoeDag Kinderen … Meer lezen Ontmoetingsdag voor ouders van slechthorende en dove kinderen

Skip to content