Ambtenaar in rolstoel krijgen is nog hele toer

Een ambtenaar probeert de rolstoel uit.
Over de foto: Ambtenaar Chantal Wijnen drukt op de knoppen bij de rolstoellift, maar er gebeurt niet direct iets. De bode biedt uitkomst. Rechts initiatiefnemer Reinald Dik.

Het is de Week van de Toegankelijkheid en daarom stonden gistermorgen vijf rolstoelen klaar om ambtenaren ertoe te verlei­den er een tochtje mee te maken in het eigen stadhuis. Zodat zij zelf zouden beleven hoe een rolstoelgebruiker zijn weg moet vinden langs allerlei hindernissen. Maar het bleek nog een beste klus om een ambtenaar zover te krijgen in de rolstoel plaats te nemen.

Uitvluchten als ‘ik moet nu naar boven’, ‘ik heb geen tijd’, en ‘ik moet nu vergaderen’ werden veelvuldig gehoord. Of de ambtenaar die dacht dat hij de rolstoel alleen maar een stukje hoefde te du­ wen. Toen hij begreep dat hij erin moest zit­ten, zei hij abrupt: ‘Nee, daar pas ik voor.’

Afficheren
De toegankelijkheid van een gebouw lijkt niet direct een populair onderwerp waarmee ambtenaren zich willen afficheren. Beleidsadviseur Reinald Dik, verantwoordelijk voor het initiatief, zegt dan ook ‘dat bewustwor­ding van de toegankelijkheid een continu proces is.’

Kortom, een onderwerp dat de aandacht blijft vragen geheel in lijn met het Actieplan Toegankelijkheid en met wat de Gehandicaptenraad Hengelo wil. Voorzitter Daan Broeze van de raad, zelf rolstoelgebruiker, heeft om die reden het initiatief van Dik omarmd.

Chantal Wijnen, werkzaam op het bestuurssecretariaat, is best bereid het avontuur met de rolstoel aan te gaan. Chantal manoeu­vreert heel behoorlijk richting lift. Op de eer­ste verdieping gaat het ook nog goed. Maar dan wacht de rolstoellift. Ze drukt op knop­ pen, maar er gebeurt niks. Meer uitleg is nodig van de bode. Dan gaat het goed. Bijna bij de stiltekamer, botst ze tegen een deurpost. Maar al met al heeft ze het keurig gedaan. “Een leuke ervaring”, zeg ze.

Andere proef
Eenmaal in de stiltekamer wacht haar nog een andere proef. Met een verduisteringsbril op en een taststok in de hand moet zij proberen de weg naar de deur te vinden. Dat lukt vrij snel.
Voorzitter Daan Broeze van de Gehandicaptenraad: “Als er ergens nieuw wordt ge­bouwd in de stad, vragen wij vooraf rekening te houden met wat er moet gebeuren in het kader van de toegankelijkheid, want achteraf aanpassen is duur.” De ondernemer van de nieuwe horecazaak De Basiliek was zelf zo slim om de raad te bellen met de vraag wat er moest gebeuren om zijn zaak toegankelijk te maken voor iedereen. ,,Dat was prima”, zegt Broeze.

Gerard Smink
Foto: Emiel Muijderman

Bron: TC Tubantia

Ga naar de inhoud