Samen sterk!

Gehandicaptenparkeerkaart gaat digitaal

Gehandicaptenparkeerkaart registreren op kenteken
SHPV en RDW werken eraan om gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) in het Nationaal Parkeer Register te koppelen aan een kenteken. Deze nieuwe mogelijkheid vergroot de service aan gehandicapten, verkleint de kans op fraude met GPK’s en vereenvoudigt de parkeerhandhaving. In deze factsheet leest u meer over deze ontwikkeling.

Aanleiding
Steeds meer gemeenten passen een vorm van digitale handhaving toe om voertuigen te traceren die niet betaald hebben voor hun parkeerplaats. Niet langer checkt een handhaver handmatig de parkeerbonnetjes, parkeerkaarten of vergunningen. Voortaan wordt het kenteken gescand en direct digitaal gecheckt of het geparkeerde voertuig een parkeerrecht of vergunning heeft. Dat kan handmatig of geautomatiseerd met scanauto’s.

Geparkeerde gehandicaptenvoertuigen belemmeren het succes van digitale handhaving. Omdat GPK’s niet op kenteken staan geregistreerd, is van een voertuig met GPK niet digitaal te controleren of er een GPK bij hoort. Daardoor krijgen gehandicapten onterecht een boete of kost het gemeenten tijd en geld om die naheffingen te voorkomen. De registratie van GPK’s op kenteken biedt gemeenten nu wel de mogelijkheid om GPK’s digitaal te checken. Dat voorkomt handmatige controle van voertuigen met GPK’s.

Huidige registratie
Op dit moment staan van 325 van de 355 gemeenten de GPK’s geregistreerd in de eigen registratie én in het landelijke Nationaal Parkeer Register (NPR). Gemeenten leggen nieuwe GPK’s of wijzigingen in de gegevens van een bestaande GPK in hun eigen systeem vast. Of gemeenten voeren in met onze webapplicatie of met het eigen systeem dat gekoppeld is aan het Nationaal Parkeer Register zodat ook handhavers in andere gemeente kunnen zien of een GPK geldig is. Zo helpt landelijke registratie om fraude en misbruik van gehandicaptenparkeerkaarten te voorkomen. Aan de GPK’s zijn geen kentekens gekoppeld.

GPK aan kenteken koppelen
SHPV en RDW werken er inmiddels aan om in het NPR ook een of meerdere kentekens aan de GPK-registratie te kunnen toevoegen. In het voorjaar van 2019 is die aanpassing klaar. Zowel gemeenten als gehandicapten kunnen dan kentekens aan hun registratie toevoegen. Gemeenten kunnen dit voor hun inwoners met GPK regelen. De houders van een GPK kunnen dit ook zelf doen met een nog nieuw te ontwikkelen app. De softwareleveranciers van Handhaaf- en Vergunningensystemen zijn intussen over deze plannen ingelicht en zouden hiervoor een specifieke app kunnen ontwikkelen. Eén van deze partijen, Het Centraal Inkoop Bureau, de leverancier van de fysieke GPK-kaart, ontwikkelt momenteel een eigen app. Deze app is makkelijk in gebruik en maakt voor de identificatie gebruik van iDin. Met iDin gebruiken consumenten de veilige en vertrouwde inlogmethode van hun bank om zich te identificeren.

Wat zijn de voordelen voor gehandicapten?
Het registreren van het kenteken bij een GPK is nodig om de parkeerapp van CIB tot zijn recht te laten komen. Met die app wordt parkeren voor gehandicapten een stuk makkelijker. De gehandicapte hoeft niet meer uit zijn of haar auto te komen en zich naar de parkeerautomaat te begeven, maar start het parkeren vanuit de auto. De app informeert hem ook over de gemeentelijke parkeerregels per gemeente. In een latere fase kunne ze de app ook gebruiken om een vrije gehandicaptenparkeerplaats te vinden.

Wat zijn de voordelen voor gemeenten?
Niet alleen wordt de gemeente aantrekkelijker om te bezoeken en te bewonen. Ook krijgt de gemeente een gebruikersvriendelijke omgeving voor parkeerinformatie voor gehandicapten. Bovendien krijgt de gemeente inzicht in het gebruik van GPK-parkeerplaatsen. En zoals gezegd wordt voorkomen dat geparkeerde GPK’s verstorend werken op de handhaving.

Voorkomen van fraude
De registratie op kenteken zorgt ervoor dat fraude met GPK’s ingeperkt wordt. Het stelen van GPK’s is niet meer lonend, omdat die niet gekoppeld zijn aan andere voertuigen dan die van de gehandicapte. Het misbruik van GPK’s door niet-gehandicapten wordt verminderd door de drempel die registratie van het kenteken opwerpt. Legitimatie is een verdere drempel voor fraude. Bovendien kan een GPK maar voor één transactie tegelijkertijd gebruikt worden.

Wat betekent dit voor gemeenten?
Voor gemeenten biedt dit initiatief om het parkeerbeleid verder te digitaliseren. De registratie van GPKs’ wordt nu verbeterd om digitaal handhaven makkelijker te maken. Daarvoor is overigens wel noodzakelijk dat de bestaande digitale handhavingsapparatuur aangepast wordt. Ook is communicatie naar bewoners en bezoekers met een GPK nodig.

Wat betekent dit voor softwareleveranciers?
Softwareleveranciers kunnen van gemeente de opdracht krijgen om de software van de handhavingsapparatuur aan te passen. Daarbij hoort uiteraard een tijdig testtraject.

Wanneer gaat GPK op kenteken online?
Naar verwachting gaan op 20 mei 2019 de technische aanpassingen in de registratie in het Nationaal Parkeer Register in productie en hopelijk zijn dan ook nieuwe apps klaar voor gebruik.

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans Fransen, relatiemanager Parkeren van de RDW. 

Ga naar de inhoud