Samen sterk!

Advisering

Als adviesorgaan van de gemeente Hengelo brengt de gehandicaptenraad gevraagd en ongevraagd advies uit. Tevens adviseert de Gehandicaptenraad andere instanties op het gebied van toegankelijkheid. Dat gebeurt naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen of binnengekomen klachten.

Ga naar de inhoud