Tekstgrootte:
Stichting
Gehandicaptenraad Hengelo
Nico Maasstraat 58
7555 LT Hengelo
Button: Open het printvenster

Over de organisatie

De stichting Gehandicapten Raad Hengelo behartigt de belangen van mensen met een beperking en/of chronische ziekte binnen de gemeente Hengelo. Onze stichting is politiek onafhankelijk en is door het College van B&W formeel benoemd tot een erkend adviesorgaan van de gemeente. Op lokaal niveau proberen wij invloed uit te oefenen 

Wij als stichting streven ernaar actief en resultaatgericht deel te nemen aan overlegstructuren zoals WMO cliëntenraad, Integrale toegankelijkheid etc. binnen de gemeente. Door het inzetten van onze ervaringsdeskundigen proberen wij zo adequaat  mogelijk de participatie voor mensen met een beperking “hand in hand” te laten gaan voor een toegankelijke samenleving. Ten slotte staan wij voor een volwaardig en gelijkwaardig  burgerschap voor iedere ingezetene.

De vergaderingen van de gehandicaptenraad die openbaar zijn worden aangekondigd op de website.

Het spreekt vanzelf dat de Gehandicaptenraad Hengelo grote waarde hecht aan de toegankelijkheid van deze website voor iedereen, al dan niet met een beperking. Mocht u problemen ondervinden met de leesbaarheid van bepaalde informatie of anderszins, laat het ons weten. Wij zullen dan het euvel zo snel mogelijk proberen te verhelpen of aan te passen.

tekst Samen sterk