Tekstgrootte:
Stichting
Gehandicaptenraad Hengelo
Nico Maasstraat 58
7555 LT Hengelo
Button: Open het printvenster

Folders en brochures om te downloaden

Op deze pagina vindt u folders / brochures met informatie over uiteenlopende zaken. Ze zijn te downloaden als PDF bestanden. Hiervoor heeft u "Acrobat Reader" nodig. Dit programma is eventueel hier te downloaden.

Indien beschikbaar kunt u ook de PDF bestanden laten voorlezen. Klik hiervoor op het 'leesvoor' icoontje, geplaatst voor de link.

Folder Stichting Gehandicaptenraad Hengelo

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hengelo

Verstrekkingenboek WMO

Zorg Cliënt Centraal - Verhalenbundel Ervaringsverhalen

Ondersteuning voorzieningen Gehandicapten

Vakantie advies

In eigen hand (Patiëntenfolder)

In eigen hand - infofolder voor professionals

Rapport toegankelijkheid voor iedereen in de stad Hengelo

Rapport Burgerparticipatie omtrent de WMO

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) bijeenkomsten Hengelo

VN verdrag handicap in Nederland 2017

WMO brochure Een schoon huis

 

 

Van de CG Raad:

December 2011
De CG-Raad heeft het artikel 'Geld terug, u regelt het zelf!' samengesteld. Het artikel geeft informatie over belastingaftrek van zorgkosten en vergoedingen van meerkosten door ziekte of handicap. Er is een lange en een korte versie beschikbaar.

Geld terug, u regelt het zelf! - korte versie

Geld terug, u regelt het zelf! - lange versie

Oktober 2011
Mensen met een laag inkomen kunnen huurtoeslag krijgen. De huurtoeslag bestaat sinds 2006 en is redelijk goed bekend. Maar wat weinig mensen weten is dat er bijzondere criteria gelden voor zelfstandig wonende huurders met een AWBZ-indicatie (functie ‘verblijf’) en voor huurders van een aangepaste woning.

Bijzondere huurtoeslag voor aangepast of met zorg wonen

Maart 2011
Het hebben van een beperking verhoogt het risico op eenzaamheid. Net als het geven van intensieve mantelzorg. Drie op de tien Nederlanders zijn eenzaam, waarvan één ernstig.

Eenzaamheid: wat kunt u er zelf aan doen?

September 2010
Veel mensen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Zij ontvangen deze tegemoetkoming in december 2010 voor de eerste keer.

Het Wtcg-geld komt eraan


De algemene Wtcg tegemoetkoming in 2011

Regelement WTCG

tekst Samen sterk